company

STRØMSHEIA BOLIG AS

4610 KRISTIANSAND S

Avkastning på egenkapital
−80,84 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
16,43
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−367 000
Sum eiendeler7 911 000
Sum egenkapital454 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader48 000
Driftsresultat−48 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader378 000
Netto finans−378 000
Resultat før skatt−425 000
Skattekostnad−58 000
Årsresultat−367 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler7 911 000
Sum eiendeler7 911 000
Sum opptjent egenkapital−547 000
Sum egenkapital454 000
Sum langsiktig gjeld7 457 000
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld7 911 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader48 000
Driftsresultat−48 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader378 000
Netto finans−378 000
Sum utbytte0
Årsresultat−367 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager7 802 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post109 000
Sum omløpsmidler7 911 000
Sum eiendeler7 911 000
Sum egenkapital454 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld7 457 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld7 911 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−80,84 %
Gjeldsgrad16,43
Driftsmargin-
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad−1,01
Egenkapitalandel0,06
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English