company

HALSEN FJELLSPRENGNING AS

8610 MO I RANA

Avkastning på egenkapital
−37,39 %
Likviditetsgrad
21,52
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter107 000
Årsresultat−206 000
Sum eiendeler576 000
Sum egenkapital551 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter107 000
Sum driftskostnader313 000
Driftsresultat−206 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−206 000
Skattekostnad0
Årsresultat−206 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler38 000
Sum omløpsmidler538 000
Sum eiendeler576 000
Sum opptjent egenkapital521 000
Sum egenkapital551 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld25 000
Sum egenkapital og gjeld576 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter107 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter107 000
Varekostnad0
Lønnskostnad216 000
Ordinære avskrivninger36 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader313 000
Driftsresultat−206 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−206 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar38 000
Sum varige driftsmidler38 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler38 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post538 000
Sum omløpsmidler538 000
Sum eiendeler576 000
Sum egenkapital551 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter3 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld22 000
Sum kortsiktig gjeld25 000
Sum egenkapital og gjeld576 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−37,39 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−192,52 %
Likviditetsgrad21,52
Syklisk likviditetsgrad21,52
Egenkapitalandel0,96
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English