company

BROKERS AS

6154 ØRSTA

Avkastning på egenkapital
352,94 %
Likviditetsgrad
0,87
Gjeldsgrad
−0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter587 000
Årsresultat−120 000
Sum eiendeler233 000
Sum egenkapital−34 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter587 000
Sum driftskostnader693 000
Driftsresultat−106 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader15 000
Netto finans−15 000
Resultat før skatt−120 000
Skattekostnad0
Årsresultat−120 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler233 000
Sum eiendeler233 000
Sum opptjent egenkapital−56 000
Sum egenkapital−34 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld267 000
Sum egenkapital og gjeld233 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter587 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter587 000
Varekostnad589 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader693 000
Driftsresultat−106 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader15 000
Netto finans−15 000
Sum utbytte0
Årsresultat−120 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager208 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler233 000
Sum eiendeler233 000
Sum egenkapital−34 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld33 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 000
Sum kortsiktig gjeld267 000
Sum egenkapital og gjeld233 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital352,94 %
Gjeldsgrad−0
Driftsmargin−18,06 %
Likviditetsgrad0,87
Syklisk likviditetsgrad3,95
Egenkapitalandel−0,15
Bruttomargin−0,34 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English