company

NEMO HOLDING AS

7500 STJØRDAL

Avkastning på egenkapital
200 %
Likviditetsgrad
0,69
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat64 000
Sum eiendeler251 000
Sum egenkapital32 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader6 000
Driftsresultat−6 000
Sum finansinntekter70 000
Sum finanskostnader0
Netto finans70 000
Resultat før skatt64 000
Skattekostnad0
Årsresultat64 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler99 000
Sum omløpsmidler152 000
Sum eiendeler251 000
Sum opptjent egenkapital2 000
Sum egenkapital32 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld219 000
Sum egenkapital og gjeld251 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader6 000
Driftsresultat−6 000
Sum finansinntekter70 000
Sum finanskostnader0
Netto finans70 000
Sum utbytte120 000
Årsresultat64 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler99 000
Sum anleggsmidler99 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post152 000
Sum omløpsmidler152 000
Sum eiendeler251 000
Sum egenkapital32 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte120 000
Annen kortsiktig gjeld149 000
Sum kortsiktig gjeld219 000
Sum egenkapital og gjeld251 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital200 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad0,69
Syklisk likviditetsgrad0,69
Egenkapitalandel0,13
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English