company

INVERTAPRO AS

5709 VOSS

Avkastning på egenkapital
−116,13 %
Likviditetsgrad
9,74
Gjeldsgrad
1,21
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 526 000
Årsresultat−7 673 000
Sum eiendeler15 606 000
Sum egenkapital6 607 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 526 000
Sum driftskostnader10 088 000
Driftsresultat−7 563 000
Sum finansinntekter14 000
Sum finanskostnader125 000
Netto finans−111 000
Resultat før skatt−7 673 000
Skattekostnad0
Årsresultat−7 673 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler6 112 000
Sum omløpsmidler9 494 000
Sum eiendeler15 606 000
Sum opptjent egenkapital−11 190 000
Sum egenkapital6 607 000
Sum langsiktig gjeld8 024 000
Sum kortsiktig gjeld975 000
Sum egenkapital og gjeld15 606 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter577 000
Annen driftsinntekt1 949 000
Sum driftsinntekter2 526 000
Varekostnad962 000
Lønnskostnad4 702 000
Ordinære avskrivninger1 134 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 088 000
Driftsresultat−7 563 000
Sum finansinntekter14 000
Sum finanskostnader125 000
Netto finans−111 000
Sum utbytte0
Årsresultat−7 673 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler2 692 000
Fast eiendom176 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar3 215 000
Sum varige driftsmidler3 391 000
Sum finansielle anleggsmidler28 000
Sum anleggsmidler6 112 000
Varelager1 414 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post6 250 000
Sum omløpsmidler9 494 000
Sum eiendeler15 606 000
Sum egenkapital6 607 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld8 024 000
Kortsiktig gjeld267 000
Skyldig offentlige avgifter317 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld391 000
Sum kortsiktig gjeld975 000
Sum egenkapital og gjeld15 606 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−116,13 %
Gjeldsgrad1,21
Driftsmargin−299,41 %
Likviditetsgrad9,74
Syklisk likviditetsgrad−21,63
Egenkapitalandel0,42
Bruttomargin61,92 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English