company

LABE HOLDING AS

3257 LARVIK

Avkastning på egenkapital
83,62 %
Likviditetsgrad
30,09
Gjeldsgrad
0,19
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat1 935 000
Sum eiendeler2 798 000
Sum egenkapital2 314 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader70 000
Driftsresultat−70 000
Sum finansinntekter2 114 000
Sum finanskostnader110 000
Netto finans2 004 000
Resultat før skatt1 935 000
Skattekostnad0
Årsresultat1 935 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 384 000
Sum omløpsmidler1 414 000
Sum eiendeler2 798 000
Sum opptjent egenkapital2 214 000
Sum egenkapital2 314 000
Sum langsiktig gjeld437 000
Sum kortsiktig gjeld47 000
Sum egenkapital og gjeld2 798 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader70 000
Driftsresultat−70 000
Sum finansinntekter2 114 000
Sum finanskostnader110 000
Netto finans2 004 000
Sum utbytte0
Årsresultat1 935 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler1 384 000
Sum anleggsmidler1 384 000
Varelager0
Sum investeringer950 000
Kasse/Bank/Post464 000
Sum omløpsmidler1 414 000
Sum eiendeler2 798 000
Sum egenkapital2 314 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld437 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld47 000
Sum kortsiktig gjeld47 000
Sum egenkapital og gjeld2 798 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital83,62 %
Gjeldsgrad0,19
Driftsmargin-
Likviditetsgrad30,09
Syklisk likviditetsgrad30,09
Egenkapitalandel0,83
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English