company

ARNA BOLIG UTVIKLING AS

5262 ARNATVEIT

Avkastning på egenkapital
−11,17 %
Likviditetsgrad
2,31
Gjeldsgrad
3,66
Nøkkeltall (NOK)2021
Sum driftsinntekter1 113 000
Årsresultat−354 000
Sum eiendeler17 599 000
Sum egenkapital3 170 000
Resultatregnskap (NOK)2021
Sum driftsinntekter1 113 000
Sum driftskostnader799 000
Driftsresultat315 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader672 000
Netto finans−668 000
Resultat før skatt−354 000
Skattekostnad0
Årsresultat−354 000
Balanseregnskap (NOK)2021
Sum anleggsmidler11 064 000
Sum omløpsmidler6 534 000
Sum eiendeler17 599 000
Sum opptjent egenkapital2 470 000
Sum egenkapital3 170 000
Sum langsiktig gjeld11 595 000
Sum kortsiktig gjeld2 833 000
Sum egenkapital og gjeld17 599 000
Kontantstrøm (NOK)2021
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt1 113 000
Sum driftsinntekter1 113 000
Varekostnad167 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader799 000
Driftsresultat315 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader672 000
Netto finans−668 000
Sum utbytte0
Årsresultat−354 000
Balansedetaljer (NOK)2021
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom10 539 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler10 539 000
Sum finansielle anleggsmidler525 000
Sum anleggsmidler11 064 000
Varelager5 730 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post130 000
Sum omløpsmidler6 534 000
Sum eiendeler17 599 000
Sum egenkapital3 170 000
Kortsiktig konserngjeld936 000
Sum langsiktig gjeld11 595 000
Kortsiktig gjeld1 360 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld537 000
Sum kortsiktig gjeld2 833 000
Sum egenkapital og gjeld17 599 000
Finansielle nøkkeltall2021
Avkastning på egenkapital−11,17 %
Gjeldsgrad3,66
Driftsmargin28,3 %
Likviditetsgrad2,31
Syklisk likviditetsgrad−2,26
Egenkapitalandel0,18
Bruttomargin85 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English