company

DH INVEST AS

6796 HOPLAND

Avkastning på egenkapital
145,04 %
Likviditetsgrad
0,88
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter608 000
Årsresultat599 000
Sum eiendeler1 093 000
Sum egenkapital413 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter608 000
Sum driftskostnader10 000
Driftsresultat599 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Resultat før skatt599 000
Skattekostnad0
Årsresultat599 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler494 000
Sum omløpsmidler600 000
Sum eiendeler1 093 000
Sum opptjent egenkapital383 000
Sum egenkapital413 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld681 000
Sum egenkapital og gjeld1 093 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt608 000
Sum driftsinntekter608 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 000
Driftsresultat599 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Sum utbytte1 000 000
Årsresultat599 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler494 000
Sum anleggsmidler494 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post6 000
Sum omløpsmidler600 000
Sum eiendeler1 093 000
Sum egenkapital413 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte1 000 000
Annen kortsiktig gjeld681 000
Sum kortsiktig gjeld681 000
Sum egenkapital og gjeld1 093 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital145,04 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin98,52 %
Likviditetsgrad0,88
Syklisk likviditetsgrad0,88
Egenkapitalandel0,38
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English