company

FRODE HUSBY AS

7316 LENSVIK

Avkastning på egenkapital
40,22 %
Likviditetsgrad
4,6
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter212 000
Årsresultat111 000
Sum eiendeler348 000
Sum egenkapital276 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter212 000
Sum driftskostnader69 000
Driftsresultat142 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt142 000
Skattekostnad31 000
Årsresultat111 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler17 000
Sum omløpsmidler331 000
Sum eiendeler348 000
Sum opptjent egenkapital246 000
Sum egenkapital276 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld72 000
Sum egenkapital og gjeld348 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter212 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter212 000
Varekostnad0
Lønnskostnad17 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader69 000
Driftsresultat142 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat111 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler17 000
Sum anleggsmidler17 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post228 000
Sum omløpsmidler331 000
Sum eiendeler348 000
Sum egenkapital276 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld2 000
Skyldig offentlige avgifter40 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld−1 000
Sum kortsiktig gjeld72 000
Sum egenkapital og gjeld348 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital40,22 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin66,98 %
Likviditetsgrad4,6
Syklisk likviditetsgrad4,6
Egenkapitalandel0,79
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English