company

UNIVITAL AS

7072 HEIMDAL

Avkastning på egenkapital
99,15 %
Likviditetsgrad
0,66
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 265 000
Årsresultat696 000
Sum eiendeler949 000
Sum egenkapital702 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 265 000
Sum driftskostnader423 000
Driftsresultat842 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans3 000
Resultat før skatt845 000
Skattekostnad149 000
Årsresultat696 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler787 000
Sum omløpsmidler162 000
Sum eiendeler949 000
Sum opptjent egenkapital672 000
Sum egenkapital702 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld247 000
Sum egenkapital og gjeld949 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 265 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 265 000
Varekostnad0
Lønnskostnad186 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader423 000
Driftsresultat842 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans3 000
Sum utbytte0
Årsresultat696 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler787 000
Sum anleggsmidler787 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post160 000
Sum omløpsmidler162 000
Sum eiendeler949 000
Sum egenkapital702 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld19 000
Skyldig offentlige avgifter60 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld19 000
Sum kortsiktig gjeld247 000
Sum egenkapital og gjeld949 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital99,15 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin66,56 %
Likviditetsgrad0,66
Syklisk likviditetsgrad0,66
Egenkapitalandel0,74
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English