company

SEMINI AS

4070 RANDABERG

Avkastning på egenkapital
−5,56 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
23,89
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−1 000
Sum eiendeler448 000
Sum egenkapital18 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader1 000
Driftsresultat−1 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−1 000
Skattekostnad0
Årsresultat−1 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler447 000
Sum omløpsmidler1 000
Sum eiendeler448 000
Sum opptjent egenkapital−12 000
Sum egenkapital18 000
Sum langsiktig gjeld430 000
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld448 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 000
Driftsresultat−1 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−1 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler447 000
Sum anleggsmidler447 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 000
Sum omløpsmidler1 000
Sum eiendeler448 000
Sum egenkapital18 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld430 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld448 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−5,56 %
Gjeldsgrad23,89
Driftsmargin-
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel0,04
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English