company

LE EIENDOM SØR AS

4870 FEVIK

Avkastning på egenkapital
−71,79 %
Likviditetsgrad
−10
Gjeldsgrad
31,33
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter122 000
Årsresultat−28 000
Sum eiendeler1 267 000
Sum egenkapital39 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter122 000
Sum driftskostnader86 000
Driftsresultat36 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader69 000
Netto finans−69 000
Resultat før skatt−33 000
Skattekostnad−5 000
Årsresultat−28 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 327 000
Sum omløpsmidler−60 000
Sum eiendeler1 267 000
Sum opptjent egenkapital9 000
Sum egenkapital39 000
Sum langsiktig gjeld1 222 000
Sum kortsiktig gjeld6 000
Sum egenkapital og gjeld1 267 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt122 000
Sum driftsinntekter122 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger30 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader86 000
Driftsresultat36 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader69 000
Netto finans−69 000
Sum utbytte0
Årsresultat−28 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom1 327 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler1 327 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 327 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler−60 000
Sum eiendeler1 267 000
Sum egenkapital39 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 222 000
Kortsiktig gjeld4 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 000
Sum kortsiktig gjeld6 000
Sum egenkapital og gjeld1 267 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−71,79 %
Gjeldsgrad31,33
Driftsmargin29,51 %
Likviditetsgrad−10
Syklisk likviditetsgrad−10
Egenkapitalandel0,03
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English