company

CRIMSON AS

7043 TRONDHEIM

Avkastning på egenkapital
51,29 %
Likviditetsgrad
2,55
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 818 000
Årsresultat914 000
Sum eiendeler2 922 000
Sum egenkapital1 782 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 818 000
Sum driftskostnader2 645 000
Driftsresultat1 173 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Resultat før skatt1 172 000
Skattekostnad258 000
Årsresultat914 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler12 000
Sum omløpsmidler2 910 000
Sum eiendeler2 922 000
Sum opptjent egenkapital1 752 000
Sum egenkapital1 782 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 139 000
Sum egenkapital og gjeld2 922 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 796 000
Annen driftsinntekt22 000
Sum driftsinntekter3 818 000
Varekostnad0
Lønnskostnad2 562 000
Ordinære avskrivninger7 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 645 000
Driftsresultat1 173 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Sum utbytte400 000
Årsresultat914 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler12 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler12 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler12 000
Varelager0
Sum investeringer1 600 000
Kasse/Bank/Post574 000
Sum omløpsmidler2 910 000
Sum eiendeler2 922 000
Sum egenkapital1 782 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld7 000
Skyldig offentlige avgifter216 000
Sum utbytte400 000
Annen kortsiktig gjeld258 000
Sum kortsiktig gjeld1 139 000
Sum egenkapital og gjeld2 922 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital51,29 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin30,72 %
Likviditetsgrad2,55
Syklisk likviditetsgrad2,55
Egenkapitalandel0,61
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English