company

KLAKKEN KYSTFISKE AS

9750 HONNINGSVÅG

Avkastning på egenkapital
47,78 %
Likviditetsgrad
1,24
Gjeldsgrad
0,19
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 160 000
Årsresultat204 000
Sum eiendeler1 006 000
Sum egenkapital427 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 160 000
Sum driftskostnader967 000
Driftsresultat193 000
Sum finansinntekter70 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans69 000
Resultat før skatt262 000
Skattekostnad58 000
Årsresultat204 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler391 000
Sum omløpsmidler616 000
Sum eiendeler1 006 000
Sum opptjent egenkapital391 000
Sum egenkapital427 000
Sum langsiktig gjeld83 000
Sum kortsiktig gjeld497 000
Sum egenkapital og gjeld1 006 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 149 000
Annen driftsinntekt11 000
Sum driftsinntekter1 160 000
Varekostnad59 000
Lønnskostnad622 000
Ordinære avskrivninger22 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader967 000
Driftsresultat193 000
Sum finansinntekter70 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans69 000
Sum utbytte0
Årsresultat204 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler54 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler391 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler391 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post9 000
Sum omløpsmidler616 000
Sum eiendeler1 006 000
Sum egenkapital427 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld83 000
Kortsiktig gjeld432 000
Skyldig offentlige avgifter4 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld61 000
Sum kortsiktig gjeld497 000
Sum egenkapital og gjeld1 006 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital47,78 %
Gjeldsgrad0,19
Driftsmargin16,64 %
Likviditetsgrad1,24
Syklisk likviditetsgrad1,24
Egenkapitalandel0,42
Bruttomargin94,91 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English