company

VÆRNES HVITEVARER OG GJENBRUK AS

7320 FANNREM

Avkastning på egenkapital
−167,74 %
Likviditetsgrad
0,85
Gjeldsgrad
−0,29
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter495 000
Årsresultat52 000
Sum eiendeler134 000
Sum egenkapital−31 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter495 000
Sum driftskostnader444 000
Driftsresultat52 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt52 000
Skattekostnad0
Årsresultat52 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler134 000
Sum eiendeler134 000
Sum opptjent egenkapital−37 000
Sum egenkapital−31 000
Sum langsiktig gjeld9 000
Sum kortsiktig gjeld157 000
Sum egenkapital og gjeld134 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter495 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter495 000
Varekostnad76 000
Lønnskostnad245 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader444 000
Driftsresultat52 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat52 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager7 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post115 000
Sum omløpsmidler134 000
Sum eiendeler134 000
Sum egenkapital−31 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld9 000
Kortsiktig gjeld24 000
Skyldig offentlige avgifter107 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld26 000
Sum kortsiktig gjeld157 000
Sum egenkapital og gjeld134 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−167,74 %
Gjeldsgrad−0,29
Driftsmargin10,51 %
Likviditetsgrad0,85
Syklisk likviditetsgrad0,89
Egenkapitalandel−0,23
Bruttomargin84,65 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English