company

BIG B INVEST AS

3113 TØNSBERG

Avkastning på egenkapital
68,87 %
Likviditetsgrad
0,13
Gjeldsgrad
0,03
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter440 000
Årsresultat208 000
Sum eiendeler726 000
Sum egenkapital302 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter440 000
Sum driftskostnader84 000
Driftsresultat356 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader4 000
Netto finans−4 000
Resultat før skatt352 000
Skattekostnad144 000
Årsresultat208 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler672 000
Sum omløpsmidler54 000
Sum eiendeler726 000
Sum opptjent egenkapital272 000
Sum egenkapital302 000
Sum langsiktig gjeld9 000
Sum kortsiktig gjeld415 000
Sum egenkapital og gjeld726 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt440 000
Sum driftsinntekter440 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger69 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader84 000
Driftsresultat356 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader4 000
Netto finans−4 000
Sum utbytte0
Årsresultat208 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler403 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler403 000
Sum finansielle anleggsmidler269 000
Sum anleggsmidler672 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler54 000
Sum eiendeler726 000
Sum egenkapital302 000
Kortsiktig konserngjeld415 000
Sum langsiktig gjeld9 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld415 000
Sum egenkapital og gjeld726 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital68,87 %
Gjeldsgrad0,03
Driftsmargin80,91 %
Likviditetsgrad0,13
Syklisk likviditetsgrad0,13
Egenkapitalandel0,42
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English