company

TOTEN CATERING & LUND SERVICESENTER AS

2847 KOLBU

Avkastning på egenkapital
−1 588 %
Likviditetsgrad
1,38
Gjeldsgrad
−10,28
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 338 000
Årsresultat397 000
Sum eiendeler619 000
Sum egenkapital−25 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 338 000
Sum driftskostnader1 892 000
Driftsresultat447 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader18 000
Netto finans−18 000
Resultat før skatt428 000
Skattekostnad31 000
Årsresultat397 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler86 000
Sum omløpsmidler534 000
Sum eiendeler619 000
Sum opptjent egenkapital−50 000
Sum egenkapital−25 000
Sum langsiktig gjeld257 000
Sum kortsiktig gjeld388 000
Sum egenkapital og gjeld619 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 249 000
Annen driftsinntekt89 000
Sum driftsinntekter2 338 000
Varekostnad872 000
Lønnskostnad364 000
Ordinære avskrivninger55 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 892 000
Driftsresultat447 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader18 000
Netto finans−18 000
Sum utbytte0
Årsresultat397 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar86 000
Sum varige driftsmidler86 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler86 000
Varelager57 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post107 000
Sum omløpsmidler534 000
Sum eiendeler619 000
Sum egenkapital−25 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld257 000
Kortsiktig gjeld176 000
Skyldig offentlige avgifter121 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld60 000
Sum kortsiktig gjeld388 000
Sum egenkapital og gjeld619 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−1 588 %
Gjeldsgrad−10,28
Driftsmargin19,12 %
Likviditetsgrad1,38
Syklisk likviditetsgrad1,61
Egenkapitalandel−0,04
Bruttomargin62,7 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English