company

PIXELS & BYTES AS

1384 ASKER

Avkastning på egenkapital
16,7 %
Likviditetsgrad
3,86
Gjeldsgrad
2,45
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 774 000
Årsresultat161 000
Sum eiendeler4 381 000
Sum egenkapital964 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 774 000
Sum driftskostnader3 181 000
Driftsresultat593 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader350 000
Netto finans−349 000
Resultat før skatt244 000
Skattekostnad82 000
Årsresultat161 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler303 000
Sum omløpsmidler4 078 000
Sum eiendeler4 381 000
Sum opptjent egenkapital934 000
Sum egenkapital964 000
Sum langsiktig gjeld2 361 000
Sum kortsiktig gjeld1 057 000
Sum egenkapital og gjeld4 381 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 774 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter3 774 000
Varekostnad2 822 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 181 000
Driftsresultat593 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader350 000
Netto finans−349 000
Sum utbytte0
Årsresultat161 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler303 000
Sum anleggsmidler303 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 000
Sum omløpsmidler4 078 000
Sum eiendeler4 381 000
Sum egenkapital964 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld2 361 000
Kortsiktig gjeld589 000
Skyldig offentlige avgifter340 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld45 000
Sum kortsiktig gjeld1 057 000
Sum egenkapital og gjeld4 381 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital16,7 %
Gjeldsgrad2,45
Driftsmargin15,71 %
Likviditetsgrad3,86
Syklisk likviditetsgrad3,86
Egenkapitalandel0,22
Bruttomargin25,23 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English