company

PRE-FORM AS

7540 KLÆBU

Avkastning på egenkapital
29,52 %
Likviditetsgrad
6,79
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 276 000
Årsresultat266 000
Sum eiendeler976 000
Sum egenkapital901 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 276 000
Sum driftskostnader865 000
Driftsresultat412 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader2 000
Netto finans−2 000
Resultat før skatt409 000
Skattekostnad90 000
Årsresultat266 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler467 000
Sum omløpsmidler509 000
Sum eiendeler976 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital901 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld75 000
Sum egenkapital og gjeld976 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 276 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 276 000
Varekostnad502 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger169 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader865 000
Driftsresultat412 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader2 000
Netto finans−2 000
Sum utbytte0
Årsresultat266 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler467 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler467 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler467 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post499 000
Sum omløpsmidler509 000
Sum eiendeler976 000
Sum egenkapital901 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld75 000
Sum egenkapital og gjeld976 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital29,52 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin32,29 %
Likviditetsgrad6,79
Syklisk likviditetsgrad6,79
Egenkapitalandel0,92
Bruttomargin60,66 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English