company

RIPU AS

3516 HØNEFOSS

Avkastning på egenkapital
47,96 %
Likviditetsgrad
1,77
Gjeldsgrad
0,89
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter8 084 000
Årsresultat2 241 000
Sum eiendeler12 925 000
Sum egenkapital4 673 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter8 084 000
Sum driftskostnader5 135 000
Driftsresultat2 948 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader78 000
Netto finans−76 000
Resultat før skatt2 872 000
Skattekostnad632 000
Årsresultat2 241 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler5 710 000
Sum omløpsmidler7 215 000
Sum eiendeler12 925 000
Sum opptjent egenkapital4 223 000
Sum egenkapital4 673 000
Sum langsiktig gjeld4 167 000
Sum kortsiktig gjeld4 085 000
Sum egenkapital og gjeld12 925 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter8 084 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter8 084 000
Varekostnad248 000
Lønnskostnad8 000
Ordinære avskrivninger73 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader5 135 000
Driftsresultat2 948 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader78 000
Netto finans−76 000
Sum utbytte0
Årsresultat2 241 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler5 620 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler7 000
Inventar84 000
Sum varige driftsmidler91 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler5 710 000
Varelager2 618 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 103 000
Sum omløpsmidler7 215 000
Sum eiendeler12 925 000
Sum egenkapital4 673 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld4 167 000
Kortsiktig gjeld1 059 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 388 000
Sum kortsiktig gjeld4 085 000
Sum egenkapital og gjeld12 925 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital47,96 %
Gjeldsgrad0,89
Driftsmargin36,47 %
Likviditetsgrad1,77
Syklisk likviditetsgrad4,92
Egenkapitalandel0,36
Bruttomargin96,93 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English