company

NXTMEDIA LAB AS

7042 TRONDHEIM

Avkastning på egenkapital
9,85 %
Likviditetsgrad
9,91
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter560 000
Årsresultat133 000
Sum eiendeler1 469 000
Sum egenkapital1 350 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter560 000
Sum driftskostnader381 000
Driftsresultat179 000
Sum finansinntekter10 000
Sum finanskostnader2 000
Netto finans8 000
Resultat før skatt186 000
Skattekostnad53 000
Årsresultat133 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler290 000
Sum omløpsmidler1 179 000
Sum eiendeler1 469 000
Sum opptjent egenkapital1 325 000
Sum egenkapital1 350 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld119 000
Sum egenkapital og gjeld1 469 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter560 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter560 000
Varekostnad0
Lønnskostnad54 000
Ordinære avskrivninger6 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader381 000
Driftsresultat179 000
Sum finansinntekter10 000
Sum finanskostnader2 000
Netto finans8 000
Sum utbytte350 000
Årsresultat133 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar11 000
Sum varige driftsmidler11 000
Sum finansielle anleggsmidler279 000
Sum anleggsmidler290 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post716 000
Sum omløpsmidler1 179 000
Sum eiendeler1 469 000
Sum egenkapital1 350 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter66 000
Sum utbytte350 000
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld119 000
Sum egenkapital og gjeld1 469 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital9,85 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin31,96 %
Likviditetsgrad9,91
Syklisk likviditetsgrad9,91
Egenkapitalandel0,92
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English