company

GEITERYGGHYTTA AS

3577 HOVET

Avkastning på egenkapital
−9,77 %
Likviditetsgrad
0,9
Gjeldsgrad
−0,2
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 669 000
Årsresultat−13 000
Sum eiendeler450 000
Sum egenkapital133 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 669 000
Sum driftskostnader3 685 000
Driftsresultat−15 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Resultat før skatt−17 000
Skattekostnad−4 000
Årsresultat−13 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler140 000
Sum omløpsmidler311 000
Sum eiendeler450 000
Sum opptjent egenkapital103 000
Sum egenkapital133 000
Sum langsiktig gjeld−27 000
Sum kortsiktig gjeld345 000
Sum egenkapital og gjeld450 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 313 000
Annen driftsinntekt356 000
Sum driftsinntekter3 669 000
Varekostnad1 076 000
Lønnskostnad2 103 000
Ordinære avskrivninger22 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 685 000
Driftsresultat−15 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Sum utbytte0
Årsresultat−13 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler13 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar127 000
Sum varige driftsmidler127 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler140 000
Varelager134 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post176 000
Sum omløpsmidler311 000
Sum eiendeler450 000
Sum egenkapital133 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld−27 000
Kortsiktig gjeld−9 000
Skyldig offentlige avgifter83 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld271 000
Sum kortsiktig gjeld345 000
Sum egenkapital og gjeld450 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−9,77 %
Gjeldsgrad−0,2
Driftsmargin−0,41 %
Likviditetsgrad0,9
Syklisk likviditetsgrad1,47
Egenkapitalandel0,3
Bruttomargin70,67 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English