company

FISKERNES AGNFORSYNING SA

9019 TROMSØ

Avkastning på egenkapital
8,63 %
Likviditetsgrad
4,24
Gjeldsgrad
0,11
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter181 396 000
Årsresultat11 983 000
Sum eiendeler185 053 000
Sum egenkapital138 876 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter181 396 000
Sum driftskostnader169 400 000
Driftsresultat11 996 000
Sum finansinntekter5 048 000
Sum finanskostnader2 065 000
Netto finans2 983 000
Resultat før skatt14 979 000
Skattekostnad2 995 000
Årsresultat11 983 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler55 976 000
Sum omløpsmidler129 076 000
Sum eiendeler185 053 000
Sum opptjent egenkapital138 796 000
Sum egenkapital138 876 000
Sum langsiktig gjeld15 722 000
Sum kortsiktig gjeld30 454 000
Sum egenkapital og gjeld185 053 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter179 937 000
Annen driftsinntekt1 459 000
Sum driftsinntekter181 396 000
Varekostnad157 134 000
Lønnskostnad8 263 000
Ordinære avskrivninger127 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader169 400 000
Driftsresultat11 996 000
Sum finansinntekter5 048 000
Sum finanskostnader2 065 000
Netto finans2 983 000
Sum utbytte0
Årsresultat11 983 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler309 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar439 000
Sum varige driftsmidler439 000
Sum finansielle anleggsmidler55 228 000
Sum anleggsmidler55 976 000
Varelager41 104 000
Sum investeringer21 869 000
Kasse/Bank/Post16 703 000
Sum omløpsmidler129 076 000
Sum eiendeler185 053 000
Sum egenkapital138 876 000
Kortsiktig konserngjeld2 255 000
Sum langsiktig gjeld15 722 000
Kortsiktig gjeld23 636 000
Skyldig offentlige avgifter766 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 065 000
Sum kortsiktig gjeld30 454 000
Sum egenkapital og gjeld185 053 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital8,63 %
Gjeldsgrad0,11
Driftsmargin6,61 %
Likviditetsgrad4,24
Syklisk likviditetsgrad−12,12
Egenkapitalandel0,75
Bruttomargin13,38 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English