company

HANSET SAND AS

6364 VISTDAL

Avkastning på egenkapital
6,53 %
Likviditetsgrad
1,01
Gjeldsgrad
0,21
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter25 674 000
Årsresultat1 218 000
Sum eiendeler28 193 000
Sum egenkapital18 654 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter25 674 000
Sum driftskostnader23 963 000
Driftsresultat1 711 000
Sum finansinntekter50 000
Sum finanskostnader201 000
Netto finans−151 000
Resultat før skatt1 561 000
Skattekostnad343 000
Årsresultat1 218 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler22 458 000
Sum omløpsmidler5 735 000
Sum eiendeler28 193 000
Sum opptjent egenkapital18 554 000
Sum egenkapital18 654 000
Sum langsiktig gjeld3 864 000
Sum kortsiktig gjeld5 675 000
Sum egenkapital og gjeld28 193 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter24 572 000
Annen driftsinntekt1 102 000
Sum driftsinntekter25 674 000
Varekostnad2 576 000
Lønnskostnad4 197 000
Ordinære avskrivninger2 840 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader23 963 000
Driftsresultat1 711 000
Sum finansinntekter50 000
Sum finanskostnader201 000
Netto finans−151 000
Sum utbytte0
Årsresultat1 218 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom2 248 000
Maskiner/anlegg/biler8 200 000
Inventar413 000
Sum varige driftsmidler10 861 000
Sum finansielle anleggsmidler11 597 000
Sum anleggsmidler22 458 000
Varelager92 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 256 000
Sum omløpsmidler5 735 000
Sum eiendeler28 193 000
Sum egenkapital18 654 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 864 000
Kortsiktig gjeld1 869 000
Skyldig offentlige avgifter448 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 916 000
Sum kortsiktig gjeld5 675 000
Sum egenkapital og gjeld28 193 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital6,53 %
Gjeldsgrad0,21
Driftsmargin6,66 %
Likviditetsgrad1,01
Syklisk likviditetsgrad1,03
Egenkapitalandel0,66
Bruttomargin89,97 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English