company

FOSS EIENDOM AS

3074 SANDE I VESTFOLD

Avkastning på egenkapital
22,03 %
Likviditetsgrad
0,75
Gjeldsgrad
0,17
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 603 000
Årsresultat787 000
Sum eiendeler4 619 000
Sum egenkapital3 573 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 603 000
Sum driftskostnader551 000
Driftsresultat1 052 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader39 000
Netto finans−34 000
Resultat før skatt1 018 000
Skattekostnad230 000
Årsresultat787 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 284 000
Sum omløpsmidler336 000
Sum eiendeler4 619 000
Sum opptjent egenkapital3 473 000
Sum egenkapital3 573 000
Sum langsiktig gjeld596 000
Sum kortsiktig gjeld450 000
Sum egenkapital og gjeld4 619 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt1 603 000
Sum driftsinntekter1 603 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger169 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader551 000
Driftsresultat1 052 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader39 000
Netto finans−34 000
Sum utbytte0
Årsresultat787 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom4 284 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler4 284 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler4 284 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post170 000
Sum omløpsmidler336 000
Sum eiendeler4 619 000
Sum egenkapital3 573 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld596 000
Kortsiktig gjeld7 000
Skyldig offentlige avgifter61 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld152 000
Sum kortsiktig gjeld450 000
Sum egenkapital og gjeld4 619 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital22,03 %
Gjeldsgrad0,17
Driftsmargin65,63 %
Likviditetsgrad0,75
Syklisk likviditetsgrad0,75
Egenkapitalandel0,77
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English