company

CHR M WIESES LEGAT

5237 RÅDAL

Avkastning på egenkapital
2,23 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2023
Sum driftsinntekter0
Årsresultat22 000
Sum eiendeler986 000
Sum egenkapital986 000
Resultatregnskap (NOK)2023
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader15 000
Driftsresultat−15 000
Sum finansinntekter37 000
Sum finanskostnader0
Netto finans37 000
Resultat før skatt22 000
Skattekostnad0
Årsresultat22 000
Balanseregnskap (NOK)2023
Sum anleggsmidler800 000
Sum omløpsmidler186 000
Sum eiendeler986 000
Sum opptjent egenkapital786 000
Sum egenkapital986 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld986 000
Kontantstrøm (NOK)2023
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader15 000
Driftsresultat−15 000
Sum finansinntekter37 000
Sum finanskostnader0
Netto finans37 000
Sum utbytte0
Årsresultat22 000
Balansedetaljer (NOK)2023
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler800 000
Sum anleggsmidler800 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post186 000
Sum omløpsmidler186 000
Sum eiendeler986 000
Sum egenkapital986 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld986 000
Finansielle nøkkeltall2023
Avkastning på egenkapital2,23 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English