company

KILLINGDAL GRUBESELSKABS FOND

7013 TRONDHEIM

Avkastning på egenkapital
−11,54 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−238 000
Sum eiendeler2 063 000
Sum egenkapital2 063 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader20 000
Driftsresultat−20 000
Sum finansinntekter−218 000
Sum finanskostnader0
Netto finans−218 000
Resultat før skatt−238 000
Skattekostnad0
Årsresultat−238 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler2 063 000
Sum eiendeler2 063 000
Sum opptjent egenkapital2 038 000
Sum egenkapital2 063 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld2 063 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader20 000
Driftsresultat−20 000
Sum finansinntekter−218 000
Sum finanskostnader0
Netto finans−218 000
Sum utbytte0
Årsresultat−238 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer2 060 000
Kasse/Bank/Post3 000
Sum omløpsmidler2 063 000
Sum eiendeler2 063 000
Sum egenkapital2 063 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld2 063 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−11,54 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English