company

MAGDA MÜLLER MOWINCKELS LEGAT

5003 BERGEN

Avkastning på egenkapital
−4,49 %
Likviditetsgrad
55,36
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−4 736 000
Sum eiendeler106 177 000
Sum egenkapital105 474 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader1 667 000
Driftsresultat−1 667 000
Sum finansinntekter187 000
Sum finanskostnader2 989 000
Netto finans−2 802 000
Resultat før skatt−4 469 000
Skattekostnad267 000
Årsresultat−4 736 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler67 262 000
Sum omløpsmidler38 915 000
Sum eiendeler106 177 000
Sum opptjent egenkapital105 274 000
Sum egenkapital105 474 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld703 000
Sum egenkapital og gjeld106 177 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 667 000
Driftsresultat−1 667 000
Sum finansinntekter187 000
Sum finanskostnader2 989 000
Netto finans−2 802 000
Sum utbytte0
Årsresultat−4 736 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler67 262 000
Sum anleggsmidler67 262 000
Varelager0
Sum investeringer38 145 000
Kasse/Bank/Post770 000
Sum omløpsmidler38 915 000
Sum eiendeler106 177 000
Sum egenkapital105 474 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter26 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld410 000
Sum kortsiktig gjeld703 000
Sum egenkapital og gjeld106 177 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−4,49 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad55,36
Syklisk likviditetsgrad55,36
Egenkapitalandel0,99
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English