company

APARTEMENTHOTELL NEPTUN AS

6090 FOSNAVÅG

Avkastning på egenkapital
−35,53 %
Likviditetsgrad
3,42
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 826 000
Årsresultat−926 000
Sum eiendeler3 644 000
Sum egenkapital2 606 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 826 000
Sum driftskostnader7 406 000
Driftsresultat−580 000
Sum finansinntekter271 000
Sum finanskostnader617 000
Netto finans−346 000
Resultat før skatt−926 000
Skattekostnad0
Årsresultat−926 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler99 000
Sum omløpsmidler3 546 000
Sum eiendeler3 644 000
Sum opptjent egenkapital2 506 000
Sum egenkapital2 606 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 038 000
Sum egenkapital og gjeld3 644 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter6 632 000
Annen driftsinntekt194 000
Sum driftsinntekter6 826 000
Varekostnad2 974 000
Lønnskostnad2 662 000
Ordinære avskrivninger3 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader7 406 000
Driftsresultat−580 000
Sum finansinntekter271 000
Sum finanskostnader617 000
Netto finans−346 000
Sum utbytte0
Årsresultat−926 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar99 000
Sum varige driftsmidler99 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler99 000
Varelager438 000
Sum investeringer2 199 000
Kasse/Bank/Post489 000
Sum omløpsmidler3 546 000
Sum eiendeler3 644 000
Sum egenkapital2 606 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld431 000
Skyldig offentlige avgifter337 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld270 000
Sum kortsiktig gjeld1 038 000
Sum egenkapital og gjeld3 644 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−35,53 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−8,5 %
Likviditetsgrad3,42
Syklisk likviditetsgrad5,91
Egenkapitalandel0,72
Bruttomargin56,43 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English