company

NORDLYS FORSIKRING GJENSIDIG

8006 BODØ

Avkastning på egenkapital
0,27 %
Likviditetsgrad
1,78
Gjeldsgrad
0,06
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter24 273 000
Årsresultat494 000
Sum eiendeler241 035 000
Sum egenkapital181 273 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter24 273 000
Sum driftskostnader0
Driftsresultat3 575 000
Sum finansinntekter1 164 000
Sum finanskostnader2 965 000
Netto finans−1 801 000
Resultat før skatt1 836 000
Skattekostnad1 342 000
Årsresultat494 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler153 815 000
Sum omløpsmidler87 221 000
Sum eiendeler241 035 000
Sum opptjent egenkapital181 273 000
Sum egenkapital181 273 000
Sum langsiktig gjeld10 650 000
Sum kortsiktig gjeld49 112 000
Sum egenkapital og gjeld241 035 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter24 201 000
Annen driftsinntekt72 000
Sum driftsinntekter24 273 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader0
Driftsresultat3 575 000
Sum finansinntekter1 164 000
Sum finanskostnader2 965 000
Netto finans−1 801 000
Sum utbytte0
Årsresultat494 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom4 979 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar2 768 000
Sum varige driftsmidler9 123 000
Sum finansielle anleggsmidler141 909 000
Sum anleggsmidler153 815 000
Varelager0
Sum investeringer78 411 000
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler87 221 000
Sum eiendeler241 035 000
Sum egenkapital181 273 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld10 650 000
Kortsiktig gjeld44 724 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld4 388 000
Sum kortsiktig gjeld49 112 000
Sum egenkapital og gjeld241 035 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0,27 %
Gjeldsgrad0,06
Driftsmargin14,73 %
Likviditetsgrad1,78
Syklisk likviditetsgrad1,78
Egenkapitalandel0,75
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English