company

LONE BENSIN & STORKIOSK AS

5268 HAUKELAND

Avkastning på egenkapital
−2,71 %
Likviditetsgrad
2,8
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter81 450 000
Årsresultat−119 000
Sum eiendeler6 272 000
Sum egenkapital4 393 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter81 450 000
Sum driftskostnader81 609 000
Driftsresultat−159 000
Sum finansinntekter14 000
Sum finanskostnader4 000
Netto finans10 000
Resultat før skatt−149 000
Skattekostnad−30 000
Årsresultat−119 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 015 000
Sum omløpsmidler5 257 000
Sum eiendeler6 272 000
Sum opptjent egenkapital4 043 000
Sum egenkapital4 393 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 879 000
Sum egenkapital og gjeld6 272 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter81 363 000
Annen driftsinntekt87 000
Sum driftsinntekter81 450 000
Varekostnad72 031 000
Lønnskostnad4 751 000
Ordinære avskrivninger308 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader81 609 000
Driftsresultat−159 000
Sum finansinntekter14 000
Sum finanskostnader4 000
Netto finans10 000
Sum utbytte200 000
Årsresultat−119 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler103 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar912 000
Sum varige driftsmidler912 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 015 000
Varelager1 220 000
Sum investeringer1 551 000
Kasse/Bank/Post2 271 000
Sum omløpsmidler5 257 000
Sum eiendeler6 272 000
Sum egenkapital4 393 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld929 000
Skyldig offentlige avgifter322 000
Sum utbytte200 000
Annen kortsiktig gjeld628 000
Sum kortsiktig gjeld1 879 000
Sum egenkapital og gjeld6 272 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−2,71 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−0,2 %
Likviditetsgrad2,8
Syklisk likviditetsgrad7,98
Egenkapitalandel0,7
Bruttomargin11,56 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English