company

STIFTELSEN TRONDHJEMS HOSPITAL

7012 TRONDHEIM

Avkastning på egenkapital
1,32 %
Likviditetsgrad
1,02
Gjeldsgrad
0,56
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter131 522 000
Årsresultat1 221 000
Sum eiendeler166 155 000
Sum egenkapital92 510 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter131 522 000
Sum driftskostnader140 972 000
Driftsresultat−9 451 000
Sum finansinntekter9 527 000
Sum finanskostnader−1 322 000
Netto finans10 849 000
Resultat før skatt1 398 000
Skattekostnad177 000
Årsresultat1 221 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler144 056 000
Sum omløpsmidler22 099 000
Sum eiendeler166 155 000
Sum opptjent egenkapital56 660 000
Sum egenkapital92 510 000
Sum langsiktig gjeld51 977 000
Sum kortsiktig gjeld21 669 000
Sum egenkapital og gjeld166 155 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 752 000
Annen driftsinntekt129 770 000
Sum driftsinntekter131 522 000
Varekostnad489 000
Lønnskostnad118 890 000
Ordinære avskrivninger3 622 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader140 972 000
Driftsresultat−9 451 000
Sum finansinntekter9 527 000
Sum finanskostnader−1 322 000
Netto finans10 849 000
Sum utbytte0
Årsresultat1 221 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom117 350 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar1 063 000
Sum varige driftsmidler118 412 000
Sum finansielle anleggsmidler25 644 000
Sum anleggsmidler144 056 000
Varelager0
Sum investeringer11 540 000
Kasse/Bank/Post5 573 000
Sum omløpsmidler22 099 000
Sum eiendeler166 155 000
Sum egenkapital92 510 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld51 977 000
Kortsiktig gjeld2 105 000
Skyldig offentlige avgifter7 690 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld11 697 000
Sum kortsiktig gjeld21 669 000
Sum egenkapital og gjeld166 155 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital1,32 %
Gjeldsgrad0,56
Driftsmargin−7,19 %
Likviditetsgrad1,02
Syklisk likviditetsgrad1,02
Egenkapitalandel0,56
Bruttomargin99,63 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English