company

KONSUL ERIK BERENTSENS LEGAT TIL FREMME AV STAVANGER FORRETNINGSLIV OG INDUSTRI

4005 STAVANGER

Avkastning på egenkapital
−17,06 %
Likviditetsgrad
98,21
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−1 857 000
Sum eiendeler10 999 000
Sum egenkapital10 888 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader272 000
Driftsresultat−272 000
Sum finansinntekter59 000
Sum finanskostnader1 529 000
Netto finans−1 470 000
Resultat før skatt−1 742 000
Skattekostnad0
Årsresultat−1 857 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler10 999 000
Sum eiendeler10 999 000
Sum opptjent egenkapital8 888 000
Sum egenkapital10 888 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld112 000
Sum egenkapital og gjeld10 999 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader272 000
Driftsresultat−272 000
Sum finansinntekter59 000
Sum finanskostnader1 529 000
Netto finans−1 470 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 857 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer10 967 000
Kasse/Bank/Post32 000
Sum omløpsmidler10 999 000
Sum eiendeler10 999 000
Sum egenkapital10 888 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld112 000
Sum kortsiktig gjeld112 000
Sum egenkapital og gjeld10 999 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−17,06 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad98,21
Syklisk likviditetsgrad98,21
Egenkapitalandel0,99
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English