company

THOMAS ANGELLS STIFTELSER

7013 TRONDHEIM

Avkastning på egenkapital
2,74 %
Likviditetsgrad
9,52
Gjeldsgrad
0,1
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter14 926 000
Årsresultat1 618 000
Sum eiendeler67 522 000
Sum egenkapital58 972 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter14 926 000
Sum driftskostnader11 994 000
Driftsresultat2 933 000
Sum finansinntekter149 000
Sum finanskostnader1 414 000
Netto finans−1 265 000
Resultat før skatt1 668 000
Skattekostnad50 000
Årsresultat1 618 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler43 252 000
Sum omløpsmidler24 270 000
Sum eiendeler67 522 000
Sum opptjent egenkapital38 005 000
Sum egenkapital58 972 000
Sum langsiktig gjeld6 001 000
Sum kortsiktig gjeld2 549 000
Sum egenkapital og gjeld67 522 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 863 000
Annen driftsinntekt10 063 000
Sum driftsinntekter14 926 000
Varekostnad1 249 000
Lønnskostnad5 819 000
Ordinære avskrivninger846 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader11 994 000
Driftsresultat2 933 000
Sum finansinntekter149 000
Sum finanskostnader1 414 000
Netto finans−1 265 000
Sum utbytte0
Årsresultat1 618 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom33 143 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar1 442 000
Sum varige driftsmidler34 585 000
Sum finansielle anleggsmidler8 668 000
Sum anleggsmidler43 252 000
Varelager0
Sum investeringer15 983 000
Kasse/Bank/Post6 534 000
Sum omløpsmidler24 270 000
Sum eiendeler67 522 000
Sum egenkapital58 972 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld6 001 000
Kortsiktig gjeld1 550 000
Skyldig offentlige avgifter312 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld638 000
Sum kortsiktig gjeld2 549 000
Sum egenkapital og gjeld67 522 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2,74 %
Gjeldsgrad0,1
Driftsmargin19,65 %
Likviditetsgrad9,52
Syklisk likviditetsgrad9,52
Egenkapitalandel0,87
Bruttomargin91,63 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English