company

JOHAN C GIERTSEN OG HUSTRUS LEGAT

5713 VOSSESTRAND

Avkastning på egenkapital
−0,59 %
Likviditetsgrad
292,27
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 000
Årsresultat−38 000
Sum eiendeler6 430 000
Sum egenkapital6 408 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 000
Sum driftskostnader128 000
Driftsresultat−124 000
Sum finansinntekter87 000
Sum finanskostnader0
Netto finans87 000
Resultat før skatt−38 000
Skattekostnad0
Årsresultat−38 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler6 430 000
Sum eiendeler6 430 000
Sum opptjent egenkapital5 608 000
Sum egenkapital6 408 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld22 000
Sum egenkapital og gjeld6 430 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt4 000
Sum driftsinntekter4 000
Varekostnad0
Lønnskostnad54 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader128 000
Driftsresultat−124 000
Sum finansinntekter87 000
Sum finanskostnader0
Netto finans87 000
Sum utbytte0
Årsresultat−38 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post6 386 000
Sum omløpsmidler6 430 000
Sum eiendeler6 430 000
Sum egenkapital6 408 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld3 000
Skyldig offentlige avgifter18 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld22 000
Sum egenkapital og gjeld6 430 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−0,59 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−3 100 %
Likviditetsgrad292,27
Syklisk likviditetsgrad292,27
Egenkapitalandel1
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English