company

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

0572 OSLO

Avkastning på egenkapital
−4,56 %
Likviditetsgrad
1,85
Gjeldsgrad
0,19
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter415 262 000
Årsresultat−15 856 000
Sum eiendeler502 356 000
Sum egenkapital347 896 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter415 262 000
Sum driftskostnader437 559 000
Driftsresultat−22 297 000
Sum finansinntekter12 201 000
Sum finanskostnader5 648 000
Netto finans6 553 000
Resultat før skatt−15 743 000
Skattekostnad112 000
Årsresultat−15 856 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler337 158 000
Sum omløpsmidler165 198 000
Sum eiendeler502 356 000
Sum opptjent egenkapital347 896 000
Sum egenkapital347 896 000
Sum langsiktig gjeld65 272 000
Sum kortsiktig gjeld89 188 000
Sum egenkapital og gjeld502 356 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter159 029 000
Annen driftsinntekt256 234 000
Sum driftsinntekter415 262 000
Varekostnad25 697 000
Lønnskostnad189 270 000
Ordinære avskrivninger10 240 000
Nedskrivning314 000
Sum driftskostnader437 559 000
Driftsresultat−22 297 000
Sum finansinntekter12 201 000
Sum finanskostnader5 648 000
Netto finans6 553 000
Sum utbytte0
Årsresultat−15 856 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom196 280 000
Maskiner/anlegg/biler6 593 000
Inventar11 819 000
Sum varige driftsmidler214 692 000
Sum finansielle anleggsmidler122 466 000
Sum anleggsmidler337 158 000
Varelager1 528 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post104 330 000
Sum omløpsmidler165 198 000
Sum eiendeler502 356 000
Sum egenkapital347 896 000
Kortsiktig konserngjeld13 172 000
Sum langsiktig gjeld65 272 000
Kortsiktig gjeld12 290 000
Skyldig offentlige avgifter11 012 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld52 714 000
Sum kortsiktig gjeld89 188 000
Sum egenkapital og gjeld502 356 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−4,56 %
Gjeldsgrad0,19
Driftsmargin−5,37 %
Likviditetsgrad1,85
Syklisk likviditetsgrad1,88
Egenkapitalandel0,69
Bruttomargin93,81 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English