company

ALSAKER & CO BYGGEVARER

5410 SAGVÅG

Avkastning på egenkapital
67,25 %
Likviditetsgrad
26,54
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter70 000
Årsresultat2 778 000
Sum eiendeler4 291 000
Sum egenkapital4 131 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter70 000
Sum driftskostnader292 000
Driftsresultat−222 000
Sum finansinntekter3 000 000
Sum finanskostnader0
Netto finans3 000 000
Resultat før skatt2 778 000
Skattekostnad0
Årsresultat2 778 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler45 000
Sum omløpsmidler4 246 000
Sum eiendeler4 291 000
Sum opptjent egenkapital4 131 000
Sum egenkapital4 131 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld160 000
Sum egenkapital og gjeld4 291 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter70 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter70 000
Varekostnad17 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger1 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader292 000
Driftsresultat−222 000
Sum finansinntekter3 000 000
Sum finanskostnader0
Netto finans3 000 000
Sum utbytte0
Årsresultat2 778 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar15 000
Sum varige driftsmidler15 000
Sum finansielle anleggsmidler30 000
Sum anleggsmidler45 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 466 000
Sum omløpsmidler4 246 000
Sum eiendeler4 291 000
Sum egenkapital4 131 000
Kortsiktig konserngjeld47 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld107 000
Skyldig offentlige avgifter5 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld160 000
Sum egenkapital og gjeld4 291 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital67,25 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−317,14 %
Likviditetsgrad26,54
Syklisk likviditetsgrad26,54
Egenkapitalandel0,96
Bruttomargin75,71 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English