company

AMENTO HOLDING AS

4580 LYNGDAL

Avkastning på egenkapital
0,92 %
Likviditetsgrad
1,03
Gjeldsgrad
5,16
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter8 091 000
Årsresultat32 000
Sum eiendeler32 179 000
Sum egenkapital3 471 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter8 091 000
Sum driftskostnader7 448 000
Driftsresultat643 000
Sum finansinntekter28 000
Sum finanskostnader542 000
Netto finans−514 000
Resultat før skatt128 000
Skattekostnad96 000
Årsresultat32 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler21 033 000
Sum omløpsmidler11 146 000
Sum eiendeler32 179 000
Sum opptjent egenkapital2 608 000
Sum egenkapital3 471 000
Sum langsiktig gjeld17 913 000
Sum kortsiktig gjeld10 796 000
Sum egenkapital og gjeld32 179 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt8 091 000
Sum driftsinntekter8 091 000
Varekostnad0
Lønnskostnad3 939 000
Ordinære avskrivninger574 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader7 448 000
Driftsresultat643 000
Sum finansinntekter28 000
Sum finanskostnader542 000
Netto finans−514 000
Sum utbytte0
Årsresultat32 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom19 470 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler19 470 000
Sum finansielle anleggsmidler1 563 000
Sum anleggsmidler21 033 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post9 788 000
Sum omløpsmidler11 146 000
Sum eiendeler32 179 000
Sum egenkapital3 471 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld17 913 000
Kortsiktig gjeld824 000
Skyldig offentlige avgifter405 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld9 560 000
Sum kortsiktig gjeld10 796 000
Sum egenkapital og gjeld32 179 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0,92 %
Gjeldsgrad5,16
Driftsmargin7,95 %
Likviditetsgrad1,03
Syklisk likviditetsgrad1,03
Egenkapitalandel0,11
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English