company

FANNY SCHNELLES FORSKNINGSFOND

5007 BERGEN

Avkastning på egenkapital
−13,48 %
Likviditetsgrad
19,96
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−1 613 000
Sum eiendeler12 596 000
Sum egenkapital11 966 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader274 000
Driftsresultat−274 000
Sum finansinntekter90 000
Sum finanskostnader1 429 000
Netto finans−1 339 000
Resultat før skatt−1 613 000
Skattekostnad0
Årsresultat−1 613 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler12 596 000
Sum eiendeler12 596 000
Sum opptjent egenkapital5 318 000
Sum egenkapital11 966 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld631 000
Sum egenkapital og gjeld12 596 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader274 000
Driftsresultat−274 000
Sum finansinntekter90 000
Sum finanskostnader1 429 000
Netto finans−1 339 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 613 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer11 950 000
Kasse/Bank/Post641 000
Sum omløpsmidler12 596 000
Sum eiendeler12 596 000
Sum egenkapital11 966 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld11 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld620 000
Sum kortsiktig gjeld631 000
Sum egenkapital og gjeld12 596 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−13,48 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad19,96
Syklisk likviditetsgrad19,96
Egenkapitalandel0,95
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English