company

STIFTELSEN GIMLE GÅRD

4622 KRISTIANSAND S

Avkastning på egenkapital
0,05 %
Likviditetsgrad
545,95
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 916 000
Årsresultat17 000
Sum eiendeler34 606 000
Sum egenkapital34 545 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 916 000
Sum driftskostnader1 671 000
Driftsresultat244 000
Sum finansinntekter170 000
Sum finanskostnader398 000
Netto finans−228 000
Resultat før skatt17 000
Skattekostnad0
Årsresultat17 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 303 000
Sum omløpsmidler33 303 000
Sum eiendeler34 606 000
Sum opptjent egenkapital34 345 000
Sum egenkapital34 545 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld61 000
Sum egenkapital og gjeld34 606 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter896 000
Annen driftsinntekt1 020 000
Sum driftsinntekter1 916 000
Varekostnad0
Lønnskostnad152 000
Ordinære avskrivninger81 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 671 000
Driftsresultat244 000
Sum finansinntekter170 000
Sum finanskostnader398 000
Netto finans−228 000
Sum utbytte0
Årsresultat17 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom1 303 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler1 303 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 303 000
Varelager0
Sum investeringer29 105 000
Kasse/Bank/Post4 198 000
Sum omløpsmidler33 303 000
Sum eiendeler34 606 000
Sum egenkapital34 545 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter31 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld30 000
Sum kortsiktig gjeld61 000
Sum egenkapital og gjeld34 606 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0,05 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin12,73 %
Likviditetsgrad545,95
Syklisk likviditetsgrad545,95
Egenkapitalandel1
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English