company

A-KABEL AS

2150 ÅRNES

Avkastning på egenkapital
−5,59 %
Likviditetsgrad
3,42
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter24 255 000
Årsresultat−532 000
Sum eiendeler13 231 000
Sum egenkapital9 519 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter24 255 000
Sum driftskostnader23 836 000
Driftsresultat420 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader900 000
Netto finans−894 000
Resultat før skatt−474 000
Skattekostnad58 000
Årsresultat−532 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler518 000
Sum omløpsmidler12 713 000
Sum eiendeler13 231 000
Sum opptjent egenkapital9 419 000
Sum egenkapital9 519 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld3 712 000
Sum egenkapital og gjeld13 231 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter24 255 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter24 255 000
Varekostnad10 929 000
Lønnskostnad9 526 000
Ordinære avskrivninger37 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader23 836 000
Driftsresultat420 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader900 000
Netto finans−894 000
Sum utbytte0
Årsresultat−532 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler87 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar54 000
Sum varige driftsmidler54 000
Sum finansielle anleggsmidler377 000
Sum anleggsmidler518 000
Varelager4 506 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 276 000
Sum omløpsmidler12 713 000
Sum eiendeler13 231 000
Sum egenkapital9 519 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld571 000
Skyldig offentlige avgifter1 325 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 816 000
Sum kortsiktig gjeld3 712 000
Sum egenkapital og gjeld13 231 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−5,59 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin1,73 %
Likviditetsgrad3,42
Syklisk likviditetsgrad−16,01
Egenkapitalandel0,72
Bruttomargin54,94 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English