company

STIFTELSEN GAMLEGRENDÅSEN UNGBO OG UTLEIEBOLIGER

3611 KONGSBERG

Avkastning på egenkapital
4,61 %
Likviditetsgrad
2,77
Gjeldsgrad
0,45
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter884 000
Årsresultat170 000
Sum eiendeler5 801 000
Sum egenkapital3 686 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter884 000
Sum driftskostnader651 000
Driftsresultat233 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader65 000
Netto finans−63 000
Resultat før skatt170 000
Skattekostnad0
Årsresultat170 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 588 000
Sum omløpsmidler1 214 000
Sum eiendeler5 801 000
Sum opptjent egenkapital3 686 000
Sum egenkapital3 686 000
Sum langsiktig gjeld1 676 000
Sum kortsiktig gjeld439 000
Sum egenkapital og gjeld5 801 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt884 000
Sum driftsinntekter884 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader651 000
Driftsresultat233 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader65 000
Netto finans−63 000
Sum utbytte0
Årsresultat170 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom4 588 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler4 588 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler4 588 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 188 000
Sum omløpsmidler1 214 000
Sum eiendeler5 801 000
Sum egenkapital3 686 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 676 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld439 000
Sum kortsiktig gjeld439 000
Sum egenkapital og gjeld5 801 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital4,61 %
Gjeldsgrad0,45
Driftsmargin26,36 %
Likviditetsgrad2,77
Syklisk likviditetsgrad2,77
Egenkapitalandel0,64
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English