company

POLYDISPLAY AS

3228 SANDEFJORD

Avkastning på egenkapital
−5,05 %
Likviditetsgrad
0
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−494 000
Sum eiendeler22 700 000
Sum egenkapital9 776 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader85 000
Driftsresultat−85 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader410 000
Netto finans−410 000
Resultat før skatt−494 000
Skattekostnad0
Årsresultat−494 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler22 700 000
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler22 700 000
Sum opptjent egenkapital−5 335 000
Sum egenkapital9 776 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld12 923 000
Sum egenkapital og gjeld22 700 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader85 000
Driftsresultat−85 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader410 000
Netto finans−410 000
Sum utbytte0
Årsresultat−494 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler19 677 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler3 022 000
Sum anleggsmidler22 700 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler22 700 000
Sum egenkapital9 776 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld4 805 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld3 733 000
Sum kortsiktig gjeld12 923 000
Sum egenkapital og gjeld22 700 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−5,05 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad0
Syklisk likviditetsgrad0
Egenkapitalandel0,43
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English