company

WALTHER LIE AS

3895 EDLAND

Avkastning på egenkapital
−1,48 %
Likviditetsgrad
0,01
Gjeldsgrad
0,13
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter14 000
Årsresultat−77 000
Sum eiendeler8 382 000
Sum egenkapital5 207 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter14 000
Sum driftskostnader107 000
Driftsresultat−93 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader8 000
Netto finans−6 000
Resultat før skatt−99 000
Skattekostnad−22 000
Årsresultat−77 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler8 350 000
Sum omløpsmidler32 000
Sum eiendeler8 382 000
Sum opptjent egenkapital5 107 000
Sum egenkapital5 207 000
Sum langsiktig gjeld684 000
Sum kortsiktig gjeld2 491 000
Sum egenkapital og gjeld8 382 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt14 000
Sum driftsinntekter14 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader107 000
Driftsresultat−93 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader8 000
Netto finans−6 000
Sum utbytte0
Årsresultat−77 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom6 275 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler6 275 000
Sum finansielle anleggsmidler2 075 000
Sum anleggsmidler8 350 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post32 000
Sum omløpsmidler32 000
Sum eiendeler8 382 000
Sum egenkapital5 207 000
Kortsiktig konserngjeld944 000
Sum langsiktig gjeld684 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 480 000
Sum kortsiktig gjeld2 491 000
Sum egenkapital og gjeld8 382 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−1,48 %
Gjeldsgrad0,13
Driftsmargin−664,29 %
Likviditetsgrad0,01
Syklisk likviditetsgrad0,01
Egenkapitalandel0,62
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English