company

DEN FLYVENDE TALLERKEN AS

0354 OSLO

Avkastning på egenkapital
41,73 %
Likviditetsgrad
2,65
Gjeldsgrad
0,11
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter33 476 000
Årsresultat4 816 000
Sum eiendeler18 915 000
Sum egenkapital11 540 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter33 476 000
Sum driftskostnader27 206 000
Driftsresultat6 269 000
Sum finansinntekter9 000
Sum finanskostnader94 000
Netto finans−85 000
Resultat før skatt6 184 000
Skattekostnad1 368 000
Årsresultat4 816 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 683 000
Sum omløpsmidler16 233 000
Sum eiendeler18 915 000
Sum opptjent egenkapital11 440 000
Sum egenkapital11 540 000
Sum langsiktig gjeld1 258 000
Sum kortsiktig gjeld6 117 000
Sum egenkapital og gjeld18 915 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter33 471 000
Annen driftsinntekt5 000
Sum driftsinntekter33 476 000
Varekostnad3 702 000
Lønnskostnad16 544 000
Ordinære avskrivninger821 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader27 206 000
Driftsresultat6 269 000
Sum finansinntekter9 000
Sum finanskostnader94 000
Netto finans−85 000
Sum utbytte0
Årsresultat4 816 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar2 683 000
Sum varige driftsmidler2 683 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler2 683 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post14 741 000
Sum omløpsmidler16 233 000
Sum eiendeler18 915 000
Sum egenkapital11 540 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 258 000
Kortsiktig gjeld239 000
Skyldig offentlige avgifter2 952 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 552 000
Sum kortsiktig gjeld6 117 000
Sum egenkapital og gjeld18 915 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital41,73 %
Gjeldsgrad0,11
Driftsmargin18,73 %
Likviditetsgrad2,65
Syklisk likviditetsgrad2,65
Egenkapitalandel0,61
Bruttomargin88,94 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English