company

MASKINTEKNIKK AS

6521 FREI

Avkastning på egenkapital
21,56 %
Likviditetsgrad
7,19
Gjeldsgrad
4,95
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 199 000
Årsresultat127 000
Sum eiendeler3 529 000
Sum egenkapital589 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 199 000
Sum driftskostnader979 000
Driftsresultat219 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader56 000
Netto finans−56 000
Resultat før skatt163 000
Skattekostnad36 000
Årsresultat127 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 341 000
Sum omløpsmidler187 000
Sum eiendeler3 529 000
Sum opptjent egenkapital437 000
Sum egenkapital589 000
Sum langsiktig gjeld2 914 000
Sum kortsiktig gjeld26 000
Sum egenkapital og gjeld3 529 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 012 000
Annen driftsinntekt187 000
Sum driftsinntekter1 199 000
Varekostnad0
Lønnskostnad3 000
Ordinære avskrivninger520 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader979 000
Driftsresultat219 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader56 000
Netto finans−56 000
Sum utbytte0
Årsresultat127 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar3 341 000
Sum varige driftsmidler3 341 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler3 341 000
Varelager4 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post172 000
Sum omløpsmidler187 000
Sum eiendeler3 529 000
Sum egenkapital589 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld2 914 000
Kortsiktig gjeld10 000
Skyldig offentlige avgifter8 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld8 000
Sum kortsiktig gjeld26 000
Sum egenkapital og gjeld3 529 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital21,56 %
Gjeldsgrad4,95
Driftsmargin18,27 %
Likviditetsgrad7,19
Syklisk likviditetsgrad8,5
Egenkapitalandel0,17
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English