company

SCHØNNING EIENDOM AS

6415 MOLDE

Avkastning på egenkapital
−6,63 %
Likviditetsgrad
3 313,5
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−439 000
Sum eiendeler6 627 000
Sum egenkapital6 625 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader72 000
Driftsresultat−72 000
Sum finansinntekter27 000
Sum finanskostnader393 000
Netto finans−366 000
Resultat før skatt−439 000
Skattekostnad0
Årsresultat−439 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler6 627 000
Sum eiendeler6 627 000
Sum opptjent egenkapital6 240 000
Sum egenkapital6 625 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld2 000
Sum egenkapital og gjeld6 627 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader72 000
Driftsresultat−72 000
Sum finansinntekter27 000
Sum finanskostnader393 000
Netto finans−366 000
Sum utbytte0
Årsresultat−439 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer5 242 000
Kasse/Bank/Post1 385 000
Sum omløpsmidler6 627 000
Sum eiendeler6 627 000
Sum egenkapital6 625 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld2 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld2 000
Sum egenkapital og gjeld6 627 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−6,63 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad3 313,5
Syklisk likviditetsgrad3 313,5
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English