company

SØNDRE DAL GÅRD BARNEHAGE AS

1285 OSLO

Avkastning på egenkapital
5,87 %
Likviditetsgrad
1,04
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 887 000
Årsresultat95 000
Sum eiendeler3 731 000
Sum egenkapital1 618 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 887 000
Sum driftskostnader9 789 000
Driftsresultat97 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader9 000
Netto finans−3 000
Resultat før skatt95 000
Skattekostnad0
Årsresultat95 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 523 000
Sum omløpsmidler2 209 000
Sum eiendeler3 731 000
Sum opptjent egenkapital1 522 000
Sum egenkapital1 618 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld2 114 000
Sum egenkapital og gjeld3 731 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 809 000
Annen driftsinntekt8 078 000
Sum driftsinntekter9 887 000
Varekostnad167 000
Lønnskostnad8 146 000
Ordinære avskrivninger105 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader9 789 000
Driftsresultat97 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader9 000
Netto finans−3 000
Sum utbytte0
Årsresultat95 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom1 479 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar44 000
Sum varige driftsmidler1 523 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 523 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 893 000
Sum omløpsmidler2 209 000
Sum eiendeler3 731 000
Sum egenkapital1 618 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld137 000
Skyldig offentlige avgifter544 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 432 000
Sum kortsiktig gjeld2 114 000
Sum egenkapital og gjeld3 731 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital5,87 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin0,98 %
Likviditetsgrad1,04
Syklisk likviditetsgrad1,04
Egenkapitalandel0,43
Bruttomargin98,31 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English