company

STIFTELSEN PORSGRUNN SJØMANNSHJEM

3911 PORSGRUNN

Avkastning på egenkapital
−1,85 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−35 000
Sum eiendeler1 892 000
Sum egenkapital1 892 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader31 000
Driftsresultat−31 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader4 000
Netto finans−4 000
Resultat før skatt−35 000
Skattekostnad0
Årsresultat−35 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler6 000
Sum omløpsmidler1 886 000
Sum eiendeler1 892 000
Sum opptjent egenkapital1 792 000
Sum egenkapital1 892 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld1 892 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader31 000
Driftsresultat−31 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader4 000
Netto finans−4 000
Sum utbytte0
Årsresultat−35 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler6 000
Sum anleggsmidler6 000
Varelager0
Sum investeringer1 841 000
Kasse/Bank/Post45 000
Sum omløpsmidler1 886 000
Sum eiendeler1 892 000
Sum egenkapital1 892 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld1 892 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−1,85 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English