company

CONTAINER TERJE VOLD AS

7075 TILLER

Avkastning på egenkapital
16,1 %
Likviditetsgrad
1,57
Gjeldsgrad
0,13
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter14 634 000
Årsresultat1 101 000
Sum eiendeler10 353 000
Sum egenkapital6 837 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter14 634 000
Sum driftskostnader13 228 000
Driftsresultat1 405 000
Sum finansinntekter10 000
Sum finanskostnader2 000
Netto finans8 000
Resultat før skatt1 412 000
Skattekostnad311 000
Årsresultat1 101 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler6 250 000
Sum omløpsmidler4 104 000
Sum eiendeler10 353 000
Sum opptjent egenkapital6 337 000
Sum egenkapital6 837 000
Sum langsiktig gjeld906 000
Sum kortsiktig gjeld2 610 000
Sum egenkapital og gjeld10 353 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter10 781 000
Annen driftsinntekt3 853 000
Sum driftsinntekter14 634 000
Varekostnad8 676 000
Lønnskostnad1 901 000
Ordinære avskrivninger776 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader13 228 000
Driftsresultat1 405 000
Sum finansinntekter10 000
Sum finanskostnader2 000
Netto finans8 000
Sum utbytte1 100 000
Årsresultat1 101 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler6 250 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler6 250 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler6 250 000
Varelager2 609 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post309 000
Sum omløpsmidler4 104 000
Sum eiendeler10 353 000
Sum egenkapital6 837 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld906 000
Kortsiktig gjeld318 000
Skyldig offentlige avgifter510 000
Sum utbytte1 100 000
Annen kortsiktig gjeld528 000
Sum kortsiktig gjeld2 610 000
Sum egenkapital og gjeld10 353 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital16,1 %
Gjeldsgrad0,13
Driftsmargin9,6 %
Likviditetsgrad1,57
Syklisk likviditetsgrad4 104
Egenkapitalandel0,66
Bruttomargin40,71 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English